จอ fix

จอ fixเปรียบเทียบสินค้า (0)


จอโปรเจคเตอร์ Fix frame

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame ขอบอลูมิเนียม alloy หุ้ม ด้วย กำมะหยี่ สีดำ ขนาด ตาม order เนื้อจอ ..

0 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว 2.35:1

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว 2.35:1

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว ขนาด (1.19x2.8m) 2.35:1 สีขาว สีเทา  ..

24,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว 2.35:1

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว 2.35:1

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว ขนาด (0.99x2.34 m) 2.35:1 สีขาว สีเทา  ..

20,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 150 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 150 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 140 นิ้ว ขนาด (1.87x3.32 m) 16:9 สีขาว สีเทา  ..

30,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 140 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 140 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 140 นิ้ว ขนาด (1.74x3.10 m) 16:9 สีขาว สีเทา  ..

28,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 130 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 130 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 130 นิ้ว ขนาด (1.62x2.88 m) 16:9 สีขาว สีเทา  ..

26,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว ขนาด (1.49x2.66 m) 16:9 สีขาว สีเทา  ..

24,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว ขนาด (1.25x2.21 m) 16:9 สีขาว สีเทา    ..

20,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 90 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 90 นิ้ว 16:9

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 90 นิ้ว ขนาด (1.12x1.99 m) 16:9 สีขาว สีเทา    ..

18,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 80 นิ้ว 16:9
จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว 4:3

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว 4:3

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 100 นิ้ว ขนาด (1.5x2.0 m) 4:3 สีขาว สีเทา  ..

15,000 บาท

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว 4:3

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว 4:3

จอโปรเจคเตอร์ Fix frame 120 นิ้ว ขนาด (1.8x2.4 m) 4:3 สีขาว สีเทา  ..

18,000 บาท