เนื้อจอโปรเจคเตอร์

เนื้อจอโปรเจคเตอร์

เนื้อจอโปรเจคเตอร์ฉาย หน้า-หลัง 3D


เปรียบเทียบสินค้า (0)


สั่งตัดเนื้อจอโปรเจคเตอร์

สั่งตัดเนื้อจอโปรเจคเตอร์

เนื้อจอ สีขาว matte white สีเทา ฉายหลัง จอ silver 3D make to order ขนาดความกว้าง 3.2 เมตร 4.5 เมตร ..

0 บาท

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 150 นิ้ว 2.29x3.05 m

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 150 นิ้ว 2.29x3.05 m

เนื้อจอฉายหน้าไม่มีรอยต่อ หน้าขาว-ดำ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อาย..

5,900 บาท

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 300 นิ้ว 4.57x6.10 m

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 300 นิ้ว 4.57x6.10 m

เนื้อจอฉายหน้าไม่มีรอยต่อ หน้าขาว-ดำ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อาย..

59,000 บาท

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 120 นิ้ว 1.83x2.44 m 4:3

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 120 นิ้ว 1.83x2.44 m 4:3

เนื้อจอฉายหน้าไม่มีรอยต่อ หน้าขาว-ดำ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อาย..

4,900 บาท

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 100 นิ้ว 1.52x2.03 m 4:3

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 100 นิ้ว 1.52x2.03 m 4:3

เนื้อจอฉายหน้าไม่มีรอยต่อ หน้าขาว-ดำ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อาย..

3,000 บาท

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 300 นิ้ว 4.57x6.10 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 300 นิ้ว 4.57x6.10 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ไม่มีรอยต่อ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อายุการใ..

69,000 บาท

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 200 นิ้ว 3.05x4.06 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 200 นิ้ว 3.05x4.06 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ไม่มีรอยต่อ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อายุการใ..

15,900 บาท

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 150 นิ้ว 2.29x3.05 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 150 นิ้ว 2.29x3.05 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ไม่มีรอยต่อ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อายุการใ..

7,900 บาท

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 200 นิ้ว 3.05x4.06 m

เนื้อจอฉายหน้า ขนาด 200 นิ้ว 3.05x4.06 m

เนื้อจอฉายหน้าไม่มีรอยต่อ หน้าขาว-ดำ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อาย..

11,900 บาท

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 120 นิ้ว 1.83x2.44 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 120 นิ้ว 1.83x2.44 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ไม่มีรอยต่อ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อายุการใ..

4,900 บาท

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 100 นิ้ว 1.52x2.03 m 4:3

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 100 นิ้ว 1.52x2.03 m 4:3

เนื้อจอ ฉายหลัง ไม่มีรอยต่อ Gain 1.0 มุมเห็นภาพ 180 องศา ทนต่อความร้อน ความชื้น เชื้อรา อา..

3,900 บาท

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 200 นิ้ว 16:9 2.49x4.43 m 16:9 ตอกตาไก่ (Eyelets)

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 200 นิ้ว 16:9 2.49x4.43 m 16:9 ตอกตาไก่ (Eyelets)

เนื้อจอฉายหลัง ขนาด 200 นิ้ว 16:9  2.3x4.0 m 16:9 ตอกตาไก่ (Eyelets) ไม่มีรอยต่อ Gain..

16,900 บาท